Brovst • Aalborg • Speciallæge i hjertesygdomme Geert T. Espersen, Ph D

Spirometri

En test til afklaring af åndenød og forpustelse

Spirometri er en simpel lungefunktionsundersøgelse, som indgår i bedømmelsen af patienter med vejrtrækningsbesvær/ forpustelse, som kan skyldes både lungesygdomme og hjertesygdom.