Brovst • Aalborg • Speciallæger i hjertesygdomme Geert T. Espersen, Ph D samt Michael Skjelbo Nielsen Ph D

Undersøgelse af hjerterytmen

En undersøgelse af hjerterytmen kan foretages på forskellige måder og den valgte metode vil afhænge af symptomer. 

R-test, er en ambulant undersøgelse, hvor hjerterytmen registreres på en bærbar modtager over flere døgn.

Registreringen afslører eventuelle forstyrrelser i hjerterytmen hvor det kan afgøres, om det drejer sig om helt almindelige variationer i hjerterytmen, eller rytmeforstyrrelser som kræver behandling. Undersøgelsen er specielt god til dig, der oplever generende symptomer (eksempelvis hjertebanken) der kommer og går.

Instruktioner udleveres ved påsætning. 

 

 

 

Holterer en ambulant undersøgelse, hvor hjerterytmen registreres på en bærbar modtager over 24 timer. 

Optageren gemmer en optagelse af hjerterytmen i hele optageperioden. Herefter kan det afgøres om der har været hjerterytmeforstyrrelser, der kræver behandling eller om der blot er almindelige variationer i hjerterytmen. Undersøgelsen er specielt god til dig, der har en vedvarende eller meget hyppig hjerterytmeforstyrrelse. 

Instruktioner udleveres ved påsætning.

 

 

Event recorderer en håndholdt optager der typisk lånes med hjem i ca 4 uger.

Her kan du selv lave en optagelse af hjerterytmen, når du oplever symptomer/hjertebanken. Den anvendes typisk ved mere sjældne symptomer. Du instrueres i brug ved udleveringen, og når den igen afleveres, bliver optagelserne analyseret umiddelbart efter af lægen.