Brovst • Aalborg • Speciallæger i hjertesygdomme Geert T. Espersen, Ph D samt Michael Skjelbo Nielsen Ph D

Ekkokardiografi

Ultralydsscanning af hjertet hos børn og voksne

Undersøgelsen kaldes ekkokardiografi og foretages ved at man scanner på patientens brystkasse (transthorakal ekko). Herved kan hjertekamrenes struktur og funktion samt forholdene ved hjerteklapperne vurderes. Undersøgelsen kan også demonstrere eventuelle medfødte hjertesygdomme.