Brovst • Aalborg • Speciallæge i hjertesygdomme Geert T. Espersen, Ph D

Personale

Geert T. Espersen.

SPECIALLÆGE I KARDIOLOGI, PhD

Margrethe B. Espersen

Sygeplejerske MPA

Birgit Bjørn

Lægesekretær

Geert T. Espersen
SPECIALLÆGE I KARDIOLOGI, PhD

Læge 1984 Aarhus Universitet, speciallæge i kardiologi 1997 med uddannelse på Hjertemedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus samt Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby Sygehus.
Fra 1998 overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus og fra 2008 til 2012 ledende overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og herefter specialansvarlig i Ekkokardiografi.
Forfatter samt medforfatter på 35 videnskabelige publikationer
og akademisk afhandling (Ph D), forsvaret i 1995.

Margrethe B. Espersen
Sygeplejerske MPA.

Mangeårig klinisk erfaring fra bla. Hjertemedicinsk afdeling AUH

Birgit Bjørn
Lægesekretær.

Mere end 20 års erfaring fra Hjertemedicinsk afdeling AUH

 

Medhjælpende speciallæger i HJERTEKLINIK NORDJYLLAND:

Jan Ravkilde, speciallæge, Dr. Med.
Tidl. Hjertemedicinsk Afdeling, AUH

Steen Hvidtfeldt Poulsen, overlæge, Dr. Med.
Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby UH